Tjänster

Addedo hjälper våra kunders CFOer och Group Finance-avdelningar med deras utmaningar kring ekonomisk rapportering och planering. Vi är kompetenta specialister med ett brett utbud av tjänster kring vår nisch.

Budget och prognos

Många av våra kunder ser idag över sina sätt att planera och prognostisera. Ibland handlar det om att separera budgeten i flera aktiviteter för att renodla syftena och tydliggöra. Samtidigt kan det handla om att ifrågasätta sin excelmodell som stöd för processen.

Rapportering, konsolidering och disclosure management

När man vill korta ledtider eller öka kvaliteten i rapporteringen gör Addedo skillnad. Börsintroduktion, omorganisation med förändrad styrmodell, större förvärv eller stark tillväxt är andra anledningar till se över sitt rapporteringsstöd och kontakta oss på Addedo.

BI, DW, ETL, CPM och analys

En framtidsorienterad beslutsstöds- och analyslösning skall ge relevant insikt för ökad konkurrenskraft. Läs mer om vad respektive akronym innebär och vilka utmaningar som kommer med de olika lösningarna.

Programvaror

Utbudet är stort och snårigt. Addedo kan det väl. Låt oss bli din guide. Under denna länk hittar du ett urval av de bättre leverantörerna och programvarorna för rapportering, planering och analys. Läs om vilka de är och vad de är kapabla till.

Addedos lösning

Addedos lösning som vi kallar 'Cognos Office of Finance Solution' (COFS) erbjuder en integrerad paket av applikationer för Office of Finance.

Implementation och förvaltning

Addedo har ett strukturerat sätt att säkerställa att våra implementerings- och utvecklingsprojekt blir lyckade. Många års erfarenhet och ett stort antal projekt har hjälpt oss att förfina vår metodik.

Support

Vårt mål är att våra kunder skall klara sig själva. Men känner du att du behöver nära och löpande stöd finns vi här.

Installation och drift

Renodling och slimmade supportfunktioner gör att många av våra kunder väljer att också lägga ut driften av sina rapporterings-, planerings-och analyssystem.

Resurskonsulting

Har du fått en lucka i din Controllerstab på grund av sjukdom eller annat oförutsett? Addedo hjälper till med kort varsel.