Sveafastigheter samordnar sin koncernrapportering i IBM Cognos Controller med hjälp av Addedo

Sveafastigheter AB med över 150 juridiska enheter med underkoncerner har valt Addedo som implementationspartner och via Addedo köpt IBM Cognos Controller för sina koncernrapporteringsbehov. IBM Cognos Controller har ett mycket starkt inbyggt förvärvsvärdesregister som fastighetsbolag har mycket stor nytta av. Sveafastigheter är en ledande nordisk fastighetsfondförvaltare, mer info på www.sveafastigheter.se