IFRS 16

Från och med 1 januari 2019 blir IFRS 16 obligatoriskt. Har du koll på vad det innebär? För leasegivaren kvarstår begreppen finansiell respektive operationell leasing. Det betyder att dagens redovisning i princip blir oförändrad. Men för leasetagaren ser det annorlunda ut.
Det nya synsättet är att leasetagaren (det företag som hyr en tillgång) har en rättighet att använda en tillgång under en specifik tidsperiod och på samma gång en skyldighet att betala för denna rättighet.

Samtidigt försvinner begreppen finansiell respektive operationell leasing. Det finns såklart undantag. Avtal som är kortare än 12 månader och de som avser tillgångar uppgående till mindre belopp. När ska man börja? Senast den 31 december 2018 måste IFRS 16 implementeras, innan nästa räkenskapsår börjar.

 

Addedos IFRS 16-lösning

Se vår film om Addedos lösning för insamling och presentation enligt av IFRS 16 här ovan.

Filmen tar upp följande punkter:
– Problemformulering och kartläggning
– IFRS 16 och tolkningar av standarden
– Hur man implementerar Addedos lösning
– Rekommendationer.

 

IBM – Planning Analytics

Ytterligare en lösning vi erbjuder är en lösning från IBM. Det är lösning där inmatning sker i Planning Analytics. Den passar bättre för dig som har många (tusentals) kontrakt.
Lyssna på IBMS:s webbseminarium där de presenterar sin IFRS 16-lösning. Lösningen innehåller alla de viktiga delar som:
– Kontraktshantering
– Hantering av full retroaktiv metod eller förenklad metod
– Klassificering i resultaträkning av leasinghyra till avskrivningar och räntekostnader
– Klassificering i kassaflödesanalysen.

IFRS16-lösningen i IBM Planning Analytics hjälper företag i hela processen från kontraktsinsamling till output i form av bokningsunderlag för redovisningen. Lösningen ger användare ett enkelt och flexibelt sätt att rapportera, analysera, simulera och planera sina leasingkontrakt. IBM Planning Analytics är en världsledande plattform för verksamhetsstyrning vilket möjliggör flexibel anpassning av IFRS16 lösningen samt möjlighet att bredda till andra områden.

Under demonstrationen visas också hur IBM Planning Analytics effektivt kan användas för rapport och analys av kontrakten från en aggregerad nivå ner till minsta kontrakt. Så passa på och ta chansen att upptäcka hur IBM Planning Analytics kan hjälpa er i IFRS 16 arbetet. Klicka på länken för att lyssna: https://ibm.biz/BdZjHj

 

Aaro Lease Registry

Aaro Lease Registry är en ny produkt med vilken du enkelt kan övervaka och fastställa vilka effekter IFRS 16 kommer att ha på ditt företag, affärsområde eller grupp.
AARO Lease Registry stödjer dig i arbetet med IFRS 16, så att företaget blir IFRS 16-kompatibelt i tid innan 1 januari 2019. Då träder den nya IFRS-standarden i kraft, vilket bland annat innebär att de flesta kontrakt istället redovisas i balansräkningen som en tillgång och som en skuld och att den nuvarande klassificeringen finansiell och operativ leasing försvinner.

Effektiv hantering av kontrakt

Med AARO Lease Registry kan du upprätta en kontraktsdatabas. Informationen registreras manuellt eller importeras per kontrakt och alla de nödvändiga beräkningar som krävs hanteras sedan automatiskt på både balans- och resultaträkningen. Det finns även möjlighet att generera en journal för bokning tillbaka i ert ERP-system om så önskas.

Integrera med Aaro eller använd som separat modul

AARO Lease Registry kan användas fristående eller integrerat med AARO. Om produkten används integrerat med AARO bokas alla effekter på tillgångar, skulder och resultaträkningar upp automatiskt i balans- och resultaträkning i en egen accounting type. Därmed kan man köra rapporter för balansräkning, resultaträkning och nyckeltal med eller utan IFRS16-effekter.

 

Boka workshop

Boka workshop