IFRS 16

Från och med 1 januari 2019 blir IFRS 16 obligatoriskt. Har du koll på vad det innebär? För leasegivaren kvarstår begreppen finansiell respektive operationell leasing. Det betyder att dagens redovisning i princip blir oförändrad. Men för leasetagaren ser det annorlunda ut.

Det nya synsättet är att leasetagaren (det företag som hyr en tillgång) har en rättighet att använda en tillgång under en specifik tidsperiod och på samma gång en skyldighet att betala för denna rättighet.

Samtidigt försvinner begreppen finansiell respektive operationell leasing. Det finns såklart undantag. Avtal som är kortare än 12 månader och de som avser tillgångar uppgående till mindre belopp. När ska man börja? Senast den 31 december 2018 måste IFRS 16 implementeras, innan nästa räkenskapsår börjar.

Se vår film om Addedos lösning för insamling och presentation enligt av IFRS 16 här ovan.

Filmen tar upp följande punkter:

              Problemformulering och kartläggning

              IFRS 16 och tolkningar av standarden

              Hur man implementerar Addedos lösning

              Rekommendationer.


IBM – Planning Analytics

Ytterligare en lösning vi erbjuder är en lösning från IBM. Det är lösning där inmatning sker i Planning Analytics. Den passar bättre för dig som har många (tusentals) kontrakt.

Lyssna på IBMS:s webbseminarie där de presenterar sin IFRS 16-lösning. Lösningen innehåller alla de viktiga delar som:

             Kontraktshantering

             Hantering av full retroaktiv metod eller förenklad metod

             Klassificering i resultaträkning av leasinghyra till avskrivningar och räntekostnader

             Klassificering i kassaflödesanalysen.

IFRS16-lösningen i IBM Planning Analytics hjälper företag i hela processen från kontraktsinsamling till output i form av bokningsunderlag för redovisningen. Lösningen ger användare ett enkelt och flexibelt sätt att rapportera, analysera, simulera och planera sina leasingkontrakt. IBM Planning Analytics är en världsledande plattform för verksamhetsstyrning vilket möjliggör flexibel anpassning av IFRS16 lösningen samt möjlighet att bredda till andra områden.

Under demonstrationen visas också hur IBM Planning Analytics effektivt kan användas för rapport och analys av kontrakten från en aggregerad nivå ner till minsta kontrakt. Så passa på och ta chansen att upptäcka hur IBM Planning Analytics kan hjälpa er i IFRS 16 arbetet. Klicka på länken för att lyssna: https://ibm.biz/BdZjHj 

Boka workshop

Boka workshop