I år stödjer vi Barndiabetesfonden

På Addedo har vi som tradition i samband med jul att stötta en organisation som gör en behjärtansvärd insats. Tanken är att Addedo skänker en del av intäkten för varje fakturerad timme som har skett under året.

Alla medarbetare får ge förslag på olika hjälporganisationer som vi sen röstar på. Efter en hård gallring så blev Barndiabetesfonden den organisation som de flesta av oss på Addedo ville stödja detta år.

På Barndiabetesfondens hemsida kan man läsa;

”Barndiabetesfonden stödjer forskning vars syfte är att förebygga, bota eller lindra diabetes hos barn och ungdomar.

Barndiabetesfonden är en stiftelse och får inget stöd från vare sig kommun, landsting eller stat. Vi är helt beroende av frivilliga bidrag från privatpersoner, företag och föreningar.

Barndiabetesfonden har 90-konto och är medlem i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd. Du kan därför känna dig trygg när du ger en gåva. Varje gåva till forskningen kring barndiabetes är viktig – liten som stor – och skänker hopp om nya framsteg och genombrott. Vi är otroligt tacksamma för människors engagemang och generositet!

Forskningsanslag till forskargrupper över hela landet delas årligen ut efter att ansökningarna granskats av Barndiabetesfondens vetenskapliga råd. År 2015 delade Barndiabetesfonden ut 9,6 miljoner kronor fördelade på 32 forskningsprojekt.

Barndiabetesfonden och dess Riksförening och Lokalföreningar sprider kunskap om sjukdomen och samlar in pengar till forskningen kring barndiabetes, bland annat genom att delta i olika arrangemang. Lokalföreningarna anordnar också aktiviteter för barnen och träffar för föräldrarna i den egna regionen.

Lions har varit med sedan starten 1989 och är den i särklass största bidragsgivaren. Lions ideella arbete betyder enormt mycket för Barndiabetesfonden!

Det finns många sätt att hjälpa barn och ungdomar med diabetes, men det enda som radikalt förändrar deras liv till det bättre är forskning.

Hjälp Barndiabetesfonden hjälpa -  ge en gåva!