Frukostseminarium: Addedo presenterar lösningar för insamling och presentation enligt IFRS 16

Den nya IFRS-standarden för leasingavtal, IFRS 16, som träder i kraft den 1 januari 2019 är på mångas agenda.

IFRS 16 innebär att den nuvarande klassificeringen mellan operationell och finansiell leasing försvinner. Alla avtal som klassificeras som leasingavtal, exempelvis hyresavtal och leasingbilar kommer att aktiveras. Med den nya standarden kommer därmed samtliga kontrakt redovisas i balansräkningen som en tillgång och som en skuld.

IFRS 16 innebär insamling av stor mängd data från koncernens bolag. Det gäller då att tänka rätt och smart från början för att få en hållbar arbetsrutin. En viktig del i arbetet är att välja rätt systemstöd för insamling av kontrakt, förvaltning och för att få beräkningarna rätt. På detta frukostseminarium demonstrerar vi dem olika lösningar vi representerar. Beroende på hur många kontrakt ni har, hur detaljerat ni behöver konfigurera kontrakten samt om ni hanterar leasingkontrakt centralt eller decentraliserat så passar en lösning bättre än en annan.

Praktisk information:

När: 20 juni kl. 08:00-09:30

Frukost serveras från 08.00 och själva presentationen börjar 08:30.

Var: Östra Järnvägsgatan 27, Stockholm

Pris: Kostnadsfritt.

Anmäl: Registrera dig här.

Föreläsare: Susan Hartley och Cecilia Ljung, båda seniora konsulter på Addedo