Fokus på koncernredovisning när Addedo startar nytt nätverk

30
Aug
  • 07:30-9:30
  • Östra Järnvägsgatan 27

Vi startar ett nytt nätverk med fokus på koncernredovisning/rapportering i Stockholm. Träffa likasinnade och få med dig nya tankar och idéer kring utmaningar och möjligheter. Ett forum att skapa nya kontakter utanför den egna organisationen. En morgon som bjuder på erfarenhetsutbyte, inspiration och kunskap.

Idag driver vi nätverk i Malmö och Stockholm i olika fokusområden, bla. Controller-nätverk och Planning Analytics-nätverk. Vi ser nu behovet av ett koncernredovisningsnätverk. I framtiden ställs vi inför nya utmaningar och möjligheter som påverkar vårt arbete. Vi står inför en alltmer komplex ekonomi, ökade regulatoriska rapporteringskrav i kombination med stora globala marknadsutmaningar. Det ställs stora krav på att utvärdera och ta in det som kommer med den teknologiska utvecklingen. I synnerhet när det gäller tillämpningar kring verksamhetsstyrning, men även andra processer. Med den positionen kommer ett större strategiskt ansvar för att säkerställa att dessa nya insikter faktiskt ligger till grund för hur organisationen agerar och navigerar. Man måste bredda sitt expertområde och höja sin röst.

Vår första nätverksträff blir den 30e augusti där Michael Thorstensson, Deloitte, kommer att hålla ett föredrag om IFRS 16 på Addedos kontor vid Östra Järnvägsgatan 27 i Stockholm mellan 07:30-09:30. Vid detta tillfälle kommer alla ha chansen att berätta vad man önskar få ut av nätverket så vi gemensamt kan planera upplägg och agenda.

Vi har redan nu ett stort antal intresserade från olika organisationer och branscher. Så anmäl dig redan nu via den här länken.

Har du några frågor kring vår första träff eller generella frågor kring vårt nätverk hör av dig till ebba.rosell@addedo.com

Praktisk information: 
Datum: 30:e augusti
Tid: 07:30 serveras frukost. Presentationen varar mellan 08:00-09:30
Var: Addedos kontor, Östra Järnvägsgatan 27 i Stockholm

Anmäl dig här.