Unibets logotype

Webinar: Unibet

Matchförutsättningarna ändras kontinuerligt och ibland oväntat plötsligt. Det ställer stora krav på oddssättaren. Likadant är det när det gäller förutsättningarna för Unibets affärsplanering. Lagar och förordningar kan radikalt ändra förutsättningarna. Självklart även konkurrens, ränte- och konjunkturläge. Det ställer stora krav på bland andra Group Finance.

Genom att använda Adaptive Insights har Unibet effektiviserat sin ekonomiska planerings- och styrningsprocess. Planeringscykeln är snabbare, tätare och mer exakt. Man har blivit mer agil genom att jobba med scenarier, what if och prediktiv analys.

Unibets utmaning:

  • En marknad med snabbväxande reglering.
  • Tidskrävande och avancerad finansiell planeringsprocess med över 100-kalkylblad.
  • Ett snabbväxande bolag med nya förvärv att konsolidera.

Lyssna på vårt webinar som vi tillsammans med Adaptive Insights arrangerat.