PostNord

PostNord använder Cognos Controller för sin koncernkonsolidering i sin annars SAP-tunga systemflora. Flödet av data går för de flesta enheterna från SAPs affärssystem via SAP BW in till Cognos Controller, där det efter bearbetning och konsolidering skickas tillbaka till SAP BW för analys och rapportdistribution på koncernnivå.

postnordAddedo har flertalet gånger hjälpt till att anpassa Cognos Controller till de kontinuerliga förändringar som koncernen har genomgått genom åren med anledning av olika förvärv och fusioner. Det har handlat om att vända upp och ner på olika strukturer för att anpassa stödet till en ny operativ uppföljning eller att lägga till eller plocka bort olika operativa begrepp för en för tillfället mer ändamålsenlig uppföljning. I en så stor koncern ändras behoven ständigt vilket ställer höga krav på verktygsstödet. Även integreringen till och från Controller är ett område där Addedo har varit behjälpliga.

PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Koncernen hade 2013 en omsättning på 40 miljarder SEK och 39 000 medarbetare. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna.