Lekolar Group

Under vintern 2013 implementerade Lekolar tillsammans med Addedo, Cognos Controller. Systemet används idag hos Lekolar för att uppfylla kravet på både legal och operativa uppföljning. Man har månadsvis resultatuppföljning på både kund- respektive produktsegment.

lekolarMed Addedos hjälp har man byggt en fullt integrerad kassaflödesmodell som nu med minimal tidsinsats ger en kassaflödesanalys varje månad. Lekolar har byggt ut Controller för att fullt stödja framtagandet av årsredovisningen. På koncernekonomi arbetar en person som ansvarar för allt underhåll i systemet och tar hjälp av Addedo vid behov.

Lekolar är marknadsledare i Norden på pedagogiska hjälpmedel, leksaker samt inredning och förbrukningsartiklar till skolor och förskolor. Lekolars marknad är de nordiska ländernna. Man omsätter ca 850 MSEK kronor och har 280 medarbetare. Sedan mars 2007 ägs Lekolar av det internationella noterade riskkapitalbolaget 3i.