Kundundersökning

cliente-logo3

Konsultföretaget Cliente har nu genomfört Addedos kundundersökning 2016 och analysen är klar. Den visar glädjande nog på en förbättring av 2014 års fina resultat.

Addedos Nöjd Kund Index (NKI), ökar från 79 till 82 av 100. Detta är fantastiskt roligt! Vi har som långsiktigt mål att ligga på 80 eller mer. Men vi ska inte lägga oss på latsidan för det. Vi fortsätter vårt enträgna kvalitetsarbete.

Ett NKI på 82 är högt. Väldigt högt. Om man tittar på olika branscher så ligger snittet på mellan 65- 70 och de som är bäst ligger på mellan 75 – 80. Generellt sett har branscher och företag som ligger på nivåer kring 60 i kundnöjdhet svårigheter att behålla sina kunder, medan nivåer över 75 pekar på en stark och utvecklande kundrelation.

Kundernas rekommendationsvilja är också ett kompletterande viktigt mått på vad kunder tycker om sin leverantör. 88% av Addedos kunder uppger att de kan tänka sig att rekommendera Addedo till en kollega eller affärsbekant. Även detta är generellt sett höga siffror.

Vi är glada över det fina resultatet. Att ha en löpande dialog med våra kunder är viktigt för att kunna upprättahålla kvalitet i vårt arbete och vår strävan att bli ännu bättre. Att kunderna är nöjda är ett bra kvitto för oss. Vi blir stärkta i vår ambition att vara bland dom absolut bästa i Europa när det gäller systemstöd för budget, prognos och koncernrapportering. Vi ser detta som ett evigt och kontinuerligt kvalitetsarbete och er input på detta arbete är viktigt.

Kompetens och tillgänglighet är det ni främst associerar oss med. Är det något vi skall jobba på enligt undersökningen så är det bli mer utmanande och kanske till och med ifrågasätta våra kunder och deras processer.

Ett stort tack för att du deltog i undersökningen (om du nu gjorde det)!