Ericsson

Ericsson är en världsledande leverantör av kommunikationsnät, telekomtjänster och supportlösningar. Koncernen omsatte över 220 miljarder SEK 2013. Cirka 40% av den globala mobiltrafiken går via nät som Ericsson levererat. Ericsson hanterar nät med över 1 miljard abonnenter över hela välden. Bolaget är noterat i både Nasdaq OMX Stockholm och Nasdaq New York.ericsson