Addedo Finance Day

Ekonomi och finansfunktionen har mycket att leva upp till idag. Hårda krav utifrån. Men också höga interna förväntningar på sig som proaktiv affärspartner. Och kraven ökar.Kom till oss och låt dig bli inspirerad av presentationer som knyter an till både extern och intern rapportering och styrning.

Vi erbjuder ett aktuellt halvdagsseminarium med många intressanta föredragshållare och ämnen.

Addedo fyller 10 år och det passar vi också på att fira denna dag.

Här kan du läsa mer om dagen och kvällen men även anmäla dig.

Anmäl dig redan idag!

Välkommen den 28 september till Operaterassen!

Hälsar vi på Addedo

Rubrik3